Formació - Escola de monitors

trabaja con nosotros  

English Summer S.A. organitza unes colònies d'estiu de formació de monitors o “Monitoring Project" (MP). Aquest curs de formació està dirigit a ex-alumnes d'English Summer S.A. i dura un mínim de sis setmanes repartides en dos estius, en les quals l'alumne passa a formar part de l'organització considerant com a "ajudant de monitor". Immers en un equip de treball, haurà d'anar adoptant les aptituds i actituds requerides per formar part de l'staff tècnic al futur. A més de l'aprenentatge teòric-pràctic exclusiu d'English Summer S.A., el curs finalitza amb l'assistència al curs de monitor de lleure de la Generalitat de Catalunya impartit per l'escola EFA de l'associació ACELLEC (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura) a la que pertanyem.

 

Procés de selecció 2019

alt de imagen

  A continuació, t'expliquem els passos a realitzar per entrar al procés de selecció del curs “Monitoring Project" per l'estiu 2019:

 1. Rep informació: Tots aquells ex-alumnes que heu sol·licitat informació rebreu els requisits i característiques del curs. Si desitges rebre-la envía'ns un email a rrhh@englishsummer.com

 2. Completa el formulari i a "Lloc treball/Puesto trabajo/job position" selecciona Programa MP - Monitoring Project

 3. Entrevistes de selecció i jornades de formació: Els dies 22 i 23 de març realitzarem les entrevistes i el procés de selecció dels candidats/es 2019.

Requisits

 • Tenir fets els 17 anys al finalitzar l'any del curs.
 • Haver estat alumne d'English Summer S.A.
 • Realitzar el procés de selecció complet: enviar la sol·licitud dins el termini corresponent i superar el procés de selecció*. .
 • Acceptar i cumplir totes les normes i condicions que s'exposaran a l'interessat/ada.
 • Completar la sol·licitud abans de l'1 de març, data que es tanca el període d'inscripció.

* En els últims anys hem rebut un gran nombre de sol·licituds per les 35-40 places noves que oferim cada any. Per aquest motiu, en molts casos hem de descartar un gran nombre d'aspirants encara que estiguin totalment capacitats per realitzar el curs de formació.

Estructura del curs

El programa té una duració de sis setmanes repartides en dos estius, durant els quals l'MP anirà obtenint coneixement sobre el funcionament, pautes d'actuació, etc. i assumint, amb el pas de les mateixes, feines de major responsabilitat i desenvolupant un major nombre de decisions.

Durant el primer estiu:

 • L'MP haurà d'adquirir experiència a través del treball en equip i haurà d'observar detalladament el funcionament i l'organització de les colònies.
 • Haurà de familiaritzar-se amb el treball, encàrrecs, responsabilitats, etc. Per poder dur a terme aquesta formació a cada MP se li assignarà un monitor amb el qual compartirà els alumnes de les seves habitacions i les feines diàries.
 • Haurà d'aprendre a conviure i relacionar-se amb els alumnes, companys MP's, monitors, teachers, personal del centre, administració i direcció.
 • A la vegada, l'equip directiu s'encarregarà de supervisar tal formació, ajudant a l'MP a integrar-se perfectament dins la dinàmica de l'escola i serà l'organisme que evalui i decideixi si l'alumne compleix els requisits per continuar el curs l'estiu següent.

Durante el segon estiu:

 • L'MP haurà de posar en pràctica tot lo après en l'experiència del primer estiu, sent per tant més decisiva l'aportació a l'equip i el funcionament del torn.
 • Finalment, despres de participar en les 6 setmanes, es imprescindible que a l'inici de setembre (si opta pel nostre curs intensiu) o durant el pròxim any (si opta per una altra escola de formació) i abans d'exercir de monitor el següent estiu, l'MP obtingui la titulació oficial de Monitor de lleure que otorga la Generalitat.

Més informació: Posa't en contacte amb el nostre Departament de Recursos Humans i t'enviarem tota la informació sobre aquest curs d'informació a rrhh@englishsummer.com


10640
2435
686
647
5233