Abans del viatge

alt de imagen


Documentació necessària

Un curs d'idiomes a l'estranger és quelcom memorable i de gran utilitat, però requereix que preparem alguns detalls abans de començar aquesta gran aventura. A continuació, us direm quins són els documents més importants que s'han de portar per no tenir cap problema durant l'estància.

Es molt important que l'estudiant tingui vigent el passaport o DNI individual (amb data de caducitat anteror a 3 de la data d'inici del curs) on fecha de caducidad anterior a 3 de la fecha de inicio del curso). Hauran de presentar el document (passaport o DNI) a l'laeroport tant a la sortida com a l'arribada.

S'ha de tenir cura amb guardar el passaport o DNI a qualsevol maleta que s'hagi de facturar, ja que un cop facturat és impossible recuperar-ho i no es podrà passar el Control de Seguretat.

Tots els estudiants que viatgen als Estats Units estan obligats a tenir una autorització aprovada pel Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units abans de viatjar. La sol·licitud es pot presentar electrònicament en qualsevol moment abans del viatge en aquesta pàgina web: http://esta.cbp.dhs.gov

Per cursos d'idomes a l'estranger de llarga duració en alguns països és necessari viatjar amb visat. Podràs trobar més informació sobre com demanar un visat en cada país en les següetns pàgines web:

Els estudiants d'English Summer S.A. que facin un curs d'anglès a l'estranger rebran de part nostra tota la documentació necessària pel viatge. Hauràn de portar amb ells mateixos el certificat de confirmació del curs, el full de confirmació de trasllat i, en alguns casos, els col·legis exigeixen als menors de 18 anys portar també l'autorització per viatjar firmada pels pares o tutors.

Per aquells alumnes que estiguin amb una família, recomanem que portin el document al qual s'indiquen les dades de la seva família.

També s'ha de portar la targeta de l'assegurança d'assistència que incluim en la documentació del curs.

Canvi de moneda i pocket money

Des de English Summer S.A. aconsellem portar diners ja canviats en la divisa del país al qual es realitzarà l'estada d'idiomes a l'estranger. Recomanem fer aquest procés alguns dies abans de la sortida, ja que en determinades èpoques i, sobretot a l'estiu, és difícil trobar divises a última hora als bancs.

Així mateix, és molt important que els alumnes viatgin amb una quantitat que els permeti atendre les seves despeses personals com: refrescos, regals, menjar, autobusos (en alguna ocasió), alguna excursió no inclosa al programa, segells, telèfon, etc. però sense que suposi una excesiva preocupació o molestia. La quantitat aconsellada és d'uns 100€ per setmana.

Aquells alumnes que realitzin el curs d'idiomes amb mitja pensió o només esmorzar hauran de preveure tots els gastos de dietes durant la setmana.

Així doncs, és aconsellable que tots els estudiant portin una targeta de prepagament (dèbit), permetent la seva recàrrega des d'Espanya i prevenir compilacions al quedar-se sense efectiu.

Medicació

Alguns dels fàrmacs que hi ha a Espanya tenen diferent nom a l'estranger així que des de English Summer S.A. aconsellem que, si es necessita una medicació especial, la compri a Espanya.

Per prevenir qualsevol tipus de compilació, els nostres participants inscrits en un curs d'idiomes a l'estranger hauràn de emplenar un formulari específic en el qual es detallarà qualsevol incidència mèdica que afecti a l'alumne.

Equipatge

Dependrà de l'època i del destí escollits. En generals, és recomanable portar poca ropa i, a més, funcional. També es recomana deixar sempre espai lliure a la maleta per incorporar les compres que efectuem durant el viatge a l'estranger.

Les companyies aeries permeten, normalment, una franquicia màxima de 20kg. d'equipatge per persona, encara que algunes low cost ho limiten encara més.

Un recordatori molt útil a l'hora de viatjar en avió és portar sempre utensilis d'higiene personal, una muda i alguna peça que tapi (com un jersei) a l'equipatge de ma per si es perdés o hi hagués algun retard amb l'equipatge facturat. És molt recomanable que els alumnes portin la roba marcada per evitar confusions durant la seva estància a l'estranger.

Equipatge de mà als avions

Segons el reglaent Nº 68/2004 de la Comissió 15 de gener de 2004, hi ha una sèrie d'artícles prohibits a l'equipatge de mà a bord d'avions:

  • Armes: armes de foc o imitacions, pistoles de joguina, pistoles de boles...
  • Objetes puntxants o tallants: fletxes, dards, navalles, tisores de més de 6cm de longitud...
  • Instruments contundents: pals, monopatins, bastons…
  • Substàncies químiques, tòxiques o imflamables (prohibides també a la bodega d'equipatges): gasolina, bengales, fòsfors…

Com transportar líquids a l'equipatge de mà?

  • Hauran d'estar envasats en recipients individuals de 100ml com a màxim, continguts a la vegada en una única bosa de plàstic transparent amb tanca i capacitat màxima de 1L.
  • Es presentaran apart durant el control de seguretat, així com les medicines o l'alimentació especial.
  • Es permetrà transportar líquids comprats el mateix dia als comerços de l'aeroport un cop passats els controls de seguretat si es troben empaquetats convenientment i sense obrir fins la destinació final.
  • Es consideren líquids: el gel, les pastes, les locions i el material en contenidors presuritzats.

Més informació a: www.aena.es

Roba i altres objectes aconsellables

Des de English Summer S.A. aconsellem per tots els cursos d'idiomes a l'estranger roba informal i agradable a més d'un calçat còmode i versàtil. S'ha de pensar en optimitzar l'equipatge i per això és recomanable que els participants als cursos d'idiomes a l'estranger portin una roba útil en qualsevol situació. A la nostra Guía per estudiants a l'estranger incloem una llista orientativa de roba i objectes personals pels alumnes més joves que realitzin un curs a l'estiu. Així doncs, és convenient que la roba estigui marcada amb el nom de l'alumne.

També és aconsellable que els estudiants portin bosses de malla especials per rentadores (marcades amb el nom) on poden anar acumulant la roba bruta. D'aquesta manera la seva habitació estarà més ordenada i tota la roba localitzada.

El material educatiu és facilitat pels col·legis, per tant, els alumnes només poden portar un diccionari de butxaca i un estoig.

10640
2435
686
647
5233