Escola de monitors

Escola de monitors de lleure

Forma part de l'equip!

El "Monitoring Project" (MP) és el curs de formació de monitor/a de temps lliure dirigit a ex-alumnes d'English Summer que vulguin formar part de la màgia de les nostres colònies d'estiu des de dins. 

Té una duració de 6 setmanes, de les quals 5 són pràctiques i 1 teòrica. L'alumne/a d'aquest curs passa a formar part de l'organització com a a"ajudant de monitor/a". Inmers en un equip de treball, haurà d'anar adoptant les aptituds i actituds requerides per formar part de l'staff tècnic del futur. 

Requisits per començar el curs MP al 2024:
  • Haver nascut entre gener de 2006 i juny de 2007.
  • Haver estat alumne d'English Summer S.A.
  • Nivell alt d'anglès, mínim B2.
  • Completar la sol·licitud abans del 15 de febrer de 2024.
  • Superar els processos de selecció*. 
  • Acceptar i complir totes les normes i condicions que s'exposaran a l'interessat o interessada.    

* Durant els últims anys hem rebut més d'un centenar de sol·licituds per les 25-30 places noves que oferim cada estiu. Per aquest motiu, en molts casos ens veiem obligats a descartar a un gran número d'aspirants, tot i que puguin estar totalment capacitats per realitzar el curs de formació.  

Estructura del curs

El programa tiene una duración de seis semanas repartidas en dos veranos, a lo largo de las cuales el MP irá adquiriendo conocimiento sobre el funcionamiento, pautas de actuación, etc. y asumiendo, con el paso de las mismas, tareas de mayor responsabilidad y desarrollando un mayor número de decisiones.

Guanyar experiència

L'MP haurà de guanyar experiència a través de la feina en equip i hauran d'observar detalladament el funcionament i l'organització del campament. 

Familiaritzar-se amb la feina 

Haurà de famialitzar-se amb la feina, encàrrecs, responsabilitats, etc. Per poder dur a terme aquesta formació, a cada MP se li assignarà un monitor amb el que compartirà els alumnes de les seves habitacions i les feines diàries. 

Aprendre a conviure i a relacionar-se 

Haurà d'aprendre a conviure i a relacionar-se amb els alumnes, els altres MP's, els monitors, els teachers, el personal del centre, l'administració i la direcció.

Supervisar la formació

L'equip directiu s'encarregarà de supervisar la formació de l'MP, ajudant-lo a integrar-se al centre i a la seva dinàmica. Serà l'organisme avaluador i que acabarà decidint si l'alumne compleix els requisits per continuar el curs el següent estiu.  

##

Procés de selecció 2024

A continuació t'expliquem els passos a realitzar per entrar en el procés de selecció del curs "Monitoring Project" pel proper estiu:

Pas 01

Rep informació: Tots aquells exalumnes que heu sol·licitat informació rebreu els requisits i les característiques del curs. Si desitges rebre-la envia'ns un mail a: rrhh@englishsummer.com.

Pas 02

Emplena el formulari i en "Lloc treball/Puesto trabajo/job position" selecciona MP PROJECT. 

Pas 03

Entrevistes de selecció i jornades de formació: El mes de març (dates encara per concretar) realitzarem les entrevistes i el procés de selecció dels candidats i candidates del pròxim estiu. 

Més informació: Posa't en contacte amb el nostre departament de Recursos Humans i t'enviarem tota la informació sobre el nostre curs de formació a rrhh@englishsummer.com