Mesures especials d'actuació i prevenció davant la COVID-19

A continuació, us presentem les mesures d'actuació i prevenció que es desenvolupen als nostres centres aquest estiu 2021 perquè els campaments siguin més segurs i de confiança.

Aquestes mesures estan supeditades als canvis que puguin realitzar les autoritats sanitàries amb el temps.

MESURES ESPECIALS ESTIU 2021:

01
Desinfecció
Abans d'iniciar un torn, es desinfecta amb ozó i mitjançant una empresa certificada, tota la instal·lació. Tant habitacions com zones comunes.
02
Neteja
Més freqüència de neteja i higienització de les habitacions i en espais comuns, dues o tres vegades per dia. Els espais de més concurrència es netegen després i durant cada ús.
03
Dispensadors i higiène personal
Situats en totes les habitacions i entrades a zones comunes com a menjadors, halls, sales polivalents, classes, etc. També es disposarà de dispensadors portàtils per a camps esportius i zones exteriors. Es realitzarà una rentada de mans habitual a l'inici i al final de cada activitat.
04
Ventilació
Les instal·lacions interiors es ventilen 3 vegades en el dia un mínim de 10 minuts per ventilació.
05
Instal·lacions segures
Les nostres instal·lacions compleixen totes les normatives exigides per les autoritats amb controls i inspeccions periòdiques en relació a incendis, electricitat, gas, analítiques d'aigua de consum i piscines, control de legionel·la i plagues, etc. Disposem d'un sistema d'autocontrol (APPCC) amb registres diaris de cuina, neteja i manteniment.
06
Habitacions reduïdes
Totes les habitacions de English Summer S.A so de capacitat reduïda amb un màxim 6 alumnes per estada. Totes les habitacions disposen de bany propi i armaris individuals.
07
Menjador
S'eliminen les zones bufet i self-service i se serveixen plats de manera individual. No hi ha material que pugui tocar més d'una persona: ampolles de quètxup, tovallons… Les taules del menjador es netegen i desinfecten després de cada servei i tenen la separació corresponent i complint la distància mínima entre taules.
08
Auditoria i seguretat alimentària
Disposem d'una empresa que assessora i assegura el compliment de la normativa sanitària vigent en tots els processos, així com, en la correcta gestió d'al·lèrgia o intoleràncies alimentàries i s'encarrega de la formació contínua per a garantir un servei de qualitat i seguretat.
09
Aforament permès
Es redueix l'aforament de les aules (màxim 5 alumnes) sales polivalents i menjador per a garantir la distància de seguretat entre alumnes.
10
Control Accessos
La instal·lació romandrà totalment tancada les 24 hores del dia. Els accessos seran controlats i autoritzats pel personal de recepció i es prendrà la temperatura prèvia a l'entrada. S'habilitarà dos tipus d'accessos, un per a proveïdors externs i un altre per a staff propi, entrada i sortida de clients. Estaran diferenciats amb la senyalística corresponent.
11
Admissions
A causa de les mesures de seguretat no podran assistir al campament els participants amb algun símptoma compatible amb la COVID19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós. Tampoc podran haver tingut cap contacte amb alguna persona amb positiu confirmat en els 14 dies anteriors. És obligatori estar al corrent del calendari de vacunacions.
12
Servei mèdic
Davant qualsevol malestar del nen/a, es realitzarà una exploració mèdica a distància mitjançant El teu Pediatre Online i s'avisarà als pares prèviament per a determinar qualsevol actuació abans d'acudir a un CAP (Centre d'Atenció Primària) i en funció del diagnòstic mèdic, es decidirà la continuïtat de la seva estada.
13
Monitor d'habitació
Sempre serà el mateix monitor que es relacionarà 24h/dia amb el seu grup de convivència de 10 alumnes. A més del monitor d'habitació, els alumnes estaran acompanyats per professors i ajudants de monitor (MP).
14
Activitats
S'organitzarà tot el campament en dos grans grups diferenciats per edats. Dins de cada grup hi ha subgrups de 30 alumnes que poden interacturar sense contacte físic. No es realitzaran activitats opcionals complementàries al campament. El material utilitzat durant les activitats es desinfectarà després de cada ús.
15
Zones verdes
Els nostres campaments se situen en plena naturalesa i a llocs denominats oficialment zones verdes amb baix nivell de risc de contagi.
16
Ús de mascaretes
Els alumnes i monitors hauran de portar mascaretes només quan es consideri necessari: assistència a l'alumne, útilització de transport, etc. Disposarem de mascaretes per tothom. El personal del centre (cuineres, neteja...) portarà sempre mascaretes per garantir la seguretat de tots.
17
Kit personal
En l'entrada (check-in) de l'alumne es lliurarà un penjoll amb un identificador i un kit personal que conté una màscara personalitzada, un dosificador de gel hidroalcohòlic i la polsera NFC de l'alumne.
18
Test d'antígens
Al check-in s'haurà de presentar el certificat d'una prova COVID-19 amb resultat negatiu realitzat en les últimes 48h. Pot ser Test d'antígens o PCR. En cas de no presentar-ho, les famílies hauran de signar l'autorització perquè li fem el test d'antígens al mateix campament.