Tornar

Hi ha assegurances obligatòries per als campaments d'estiu?

Descobreix la importància de les assegurances obligatòries per a campaments d'estiu

 

A English Summer S.A., la seguretat és un dels pilars essencials en la gestió dels nostres campaments. Estem compromesos a proporcionar un entorn segur i protegit per a tots els nostres participants, i aquest compromís es reflecteix en les múltiples mesures i polítiques que implementem rigorosament.


Importància de les assegurances obligatòries per a campaments d'estiu


Què són les assegurances obligatòries per a campaments d'estiu?


Les assegurances obligatòries per a campaments d'estiu són pòlisses que garanteixen la seguretat i la protecció tant dels participants com del personal que treballa en aquests esdeveniments. Aquestes assegurances són fonamentals per cobrir qualsevol incident que pugui passar durant les activitats del campament. Des d'accidents menors fins a situacions més greus, tenir una cobertura adequada és essencial per assegurar que tots estiguin protegits.


Per què calen les assegurances per a campaments d'estiu?


Gaudir de la natura als campaments d'estiu implica una varietat d'activitats a l'aire lliure i als interiors, que poden comportar certs riscos. Comptar amb assegurances obligatòries per a campaments d'estiu assegura que qualsevol eventualitat, des d'accidents menors fins a situacions més greus, estigui coberta. Això proporciona tranquil·litat a les famílies, als organitzadors i al personal.


Beneficis de les assegurances per a campaments d'estiu


Les assegurances per a campaments d'estiu no només ofereixen protecció en cas d'accidents, sinó que també cobreixen responsabilitats civils i assegura que qualsevol dany a tercers estigui cobert. A més, aquestes assegurances poden incloure cobertura per a cancel·lacions, cosa que protegeix els organitzadors de pèrdues econòmiques en cas d'imprevistos que obliguin a cancel·lar el campament.


Personal responsable de la seguretat dels nens i nenes


  A English Summer S.A., mantenim una estricta ràtio de seguretat de 3 persones per cada 10 alumnes, a banda de tot l'equip de coordinadors i directors, que tots ells conviuen al centre. Aquest equip inclou:


Professors nadius qualificats


Als nostres campaments, cada any fem entrevistes per seleccionar professors de diferents països de parla anglesa, assegurant la seva professionalitat i vocació per l'ensenyament. Aquests professors no només ensenyen anglès, sinó que també participen activament en la supervisió i cura dels nens, garantint que sempre hi hagi un adult responsable i capacitat a prop.


Monitors espanyols titulats en lleure i temps lliure


Aquests monitors, específicament preparats per a aquest tipus d'activitats, són seleccionats i formats a les nostres jornades de selecció i formació de monitors. Molts han estat abans alumnes, i disposen del títol oficial de monitor de lleure i temps lliure. La seva formació específica permet gestionar activitats recreatives de manera segura i eficient, creant un ambient de confiança i diversió per als campistes.


Ajudants addicionals (MPs)


Per garantir una atenció constant i personalitzada, comptem amb exalumnes dels nostres campaments d'estiu que aspiren a ser monitors i que fan la seva formació a la nostra Escola de Monitors per obtenir el títol de monitor de temps lleure i temps lliure. Aquests ajudants addicionals sempre estan disponibles per oferir suport en qualsevol situació, assegurant una supervisió contínua i d'alta qualitat.Cobertura d'assegurances


Per garantir la màxima seguretat i protecció, comptem amb assegurances obligatòries per a campaments d'estiu, una cobertura integral a través del corredor CMP Assegurances, i específicament amb la companyia CASER assegurances, que ens gestiona les diferents cases de colònies d'estiu. Les nostres assegurances inclouen:


Assegurança de responsabilitat civil


Aquesta assegurança és essencial per protegir els nostres campistes i el personal en cas de qualsevol incident que pugui ocórrer durant el campament. La responsabilitat civil cobreix els danys a tercers que puguin sorgir durant les activitats, assegurant que qualsevol dany no intencionat estigui cobert.


Assegurances industrials i patrimonials


Assegurem totes les nostres instal·lacions contra possibles danys, garantint que qualsevol eventualitat que afecti la infraestructura del campament estigui coberta. Això inclou danys per desastres naturals, vandalisme o qualsevol altre incident que pugui comprometre la seguretat de les nostres instal·lacions.


Assegurança d'accidents


La cobertura d'accidents és crucial per a qualsevol eventualitat que pugui sorgir durant les activitats del campament, assegurant que tots els participants estiguin protegits. Aquesta assegurança cobreix des de lesions menors fins a situacions més greus, proporcionant assistència mèdica immediata i qualsevol tractament necessari.


Assegurança de cancel·lació


Incloem una clàusula de cancel·lació per a imprevistos que puguin afectar la realització dels campaments, garantint així la seguretat financera dels nostres participants i les seves famílies. Aquesta assegurança protegeix a tots contra pèrdues econòmiques en cas que el campament hagi de ser cancel·lat per raons fora del nostre control, com a condicions climàtiques extremes o emergències de salut pública.


Inspeccions i normatives


Complim rigorosament la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya, específicament pel departament de Joventut. Cada campament ha de fer una notificació d'activitat que va lligada amb una comunicació a Protecció Civil, garantint que les autoritats estan informades en tot moment sobre el nombre de persones, monitors, directors i titulacions corresponents.


Inspeccions periòdiques


Addicionalment, cada torn és subjecte a una inspecció per part de Joventut, durant la qual:  • Es verifiquen les assegurances obligatòries (responsabilitat civil i d'accidents).

  • Es revisen les fitxes mèdiques i sanitàries dels participants, així com lassistència de la targeta mèdica.

  • S'auditen les nostres instal·lacions i procediments de seguretat.

  • Cada visita d‟inspecció culmina amb l‟elaboració d‟una acta, que certifica el nostre compliment amb totes les normatives vigents.


Associacions i suport


Som membres de diferents associacions, que ens brinden una àmplia cobertura i acompanyament continu. Ens donen suport i assessoren per assegurar que complim amb els estàndards més alts de qualitat i seguretat en totes les nostres operacions.


ACELLEC


Associació Catalana d'Empreses de l'Oci, Educació i Cultura, que ens proporciona directrius i suport continu. Ser part d´aquesta associació ens permet estar al corrent de les millors pràctiques en la gestió de campaments i ens ofereix una xarxa de suport en cas de qualsevol eventualitat.ACCAC


Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, assegurant que les nostres instal·lacions compleixen amb els estàndards més alts de seguretat. Aquesta associació ens ofereix recursos i assessorament per mantenir les nostres instal·lacions en òptimes condicions de seguretat i comoditat.ASEPROCE


Associació Espanyola de Promotors de Cursos a l'Estranger, que ens ajuda a mantenir la qualitat a les nostres ofertes internacionals. Ser membre de ASEPROCE ens permet accedir a una xarxa de qualitat i estàndards internacionals, millorant així la nostra oferta educativa i recreativa.ICF


International Camping Fellowship, que ens connecta amb estàndards i pràctiques internacionals a la gestió de campaments. Aquesta membresia ens permet estar al dia amb les darreres tendències i pràctiques globals a campaments d'estiu, assegurant una experiència d'alta qualitat per als nostres participants.ANEACAMP


Associació Nacional d'Empreses d'Activitats de Campament, donant suport a l'organització d'activitats ia la gestió d'assegurances per a campaments d'estiu. ANEACAMP ens ofereix recursos i formació continuada per millorar la seguretat i qualitat de les nostres activitats.ACAVE


Associació Catalana d'Agències de Viatge Especialitzades, assegurant que els nostres programes i excursions compleixen totes les regulacions necessàries. Aquesta associació ens proporciona el suport necessari per organitzar viatges i excursions segures i ben gestionades.KIDS CLUSTER


Associació d´Empreses del Sector Infantil, que ens permet estar al dia amb les millors pràctiques en la gestió de campaments d’estiu. Ser part de KIDS CLUSTER ens connecta amb altres empreses líders al sector infantil, fomentant la col·laboració i l'intercanvi de coneixements.Certificacions de salut i nutrició


Associació de Celíacs de Catalunya (ACC)


Ens garanteix la seguretat en la gestió de salut per a persones celíaques, assegurant que els nostres àpats siguin segurs i adequats per a tots els participants. Comptar amb la certificació dACC significa que les nostres cuines estan preparades per oferir menús sense gluten i evitar la contaminació creuada.


Alimentació Mediterrània Saludable (AMED)


Avala que seguim la dieta mediterrània i tenim el certificat d´una alimentació saludable, assegurant que la nutrició dels nostres campistes és equilibrada i adequada. La certificació AMED ens permet oferir menús variats i saludables que contribueixen al benestar dels nostres participants.


La seguretat dels nostres campistes és la nostra prioritat. Mitjançant una estructura d'assegurances obligatòries per a campaments d'estiu, una proporció adequada de personal, el suport d'associacions del sector i el compliment de les normatives i revisions periòdiques, garantim un entorn segur i protegit per a tots els nostres participants. English Summer S.A. es compromet a continuar millorant i adaptant-se a les necessitats de seguretat, oferint sempre la millor experiència possible per als nens i nenes que confien en nosaltres cada estiu.

28/05/2024