Tornar

Tecnologia, aprenentatge i entreteniment a les aules

La tecnologia contribueix a una educació adaptada a una societat cada vegada més digitalitzat

 

Els 40 anys de trajectòria d'English Summer S.A tenen infinitat d'experiències, anècdotes, aprenentatges, descobriments i innovacions. L'objectiu sempre ha estat el mateix: brindar màgia, il·lusió i interès als alumnes per aprendre anglès divertint-se.
Els anys van transcorrent i els nostres hàbits, tendències i vides es transformen. Apareixen novetats educatives que inclouen noves tecnologies, rebem múltiples estímuls simultanis que incentiven a provar noves metodologies per educar i aprendre de manera recíproca i eficient.


Què aporta la tecnologia a les aules?


Als nostres campaments d'estiu apostem per l'ús de la tecnologia com una eina efectiva per adaptar l'ensenyament al nou entorn a l'era digital. Els cursos es basen en la instrucció de l'anglès, però tenint present que les classes són un espai per gaudir del que s'està aprenent i potenciar les fortaleses i reforçar els punts que cada estudiant troben més difícils.
Per fer les classes d'anglès més interactives i agradables, els professors preparen exercicis i treballs en equip que requereixen l'ús de les tablets i d'Internet. A més, compten amb un televisor de 55 polzades a les aules per mostrar exemples o practicar el temari audiovisual, ja que cada lliçó de gramàtica ve acompanyada del seu vocabulari mitjançant dinàmiques auditives, orals, escrites i de comprensió lectora.


Quina funció té Internet a les aules?


La nostra metodologia educativa es basa en els mateixos principis de com els nens i les nenes aprenen l'idioma matern. Exposem constantment situacions o converses en anglès perquè tinguin curiositat i sentin necessitat de conèixer paraules o expressions amb la finalitat de poder comunicar-se correctament. Per això, Internet és un element clau per a la fase de recerca i descobriment. 
També, optem per la metodologia cooperativa, en la qual cada membre del grup assumeix un rol determinat i ha d'interactuar i treballar de manera coordinada amb la resta de l'equip. En aquest cas, la tecnologia és útil com a punt de suport per a mostrar i avaluar els resultats del projecte assignat pel professor.  
La ‘*gamification’ o ludificació, és un recurs valuós per a crear un ambient de concentració i entreteniment. Es tracta de dinàmiques de joc que milloren la motivació, la força de voluntat i la disciplina, i poden realitzar-se a través de les tauletes o entre els companys.Quins són els beneficis de les TIC pels joves? 


Les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) són eines que faciliten la preparació del pla educatiu i contribueixen a la correcta formació dels estudiants. En l'àmbit soci-educatiu les TIC destaquen pels diferents beneficis que aporten a la població infantil i juvenil, entre elles estan les següents:  • Propicien l'interès per l'aprenentatge de l'anglès 

  • Fomenten l'alfabetització i competència digital 

  • Augmenten l'autonomia i l'autoregulació 

  • Estimulen el desenvolupament del pensament crític 

  • Contribueixen a la gestió del treball en equip 

  • Milloren l'accés a bases d'informació  


Al nostre campament de Tech Camp experimentem amb les noves tecnologies


Tech Camp és un campament dedicat a la ciència, la tecnologia i l'anglès. Els tallers i dinàmiques les organitzen DYNAMIND Ments Dinàmiques conjuntament amb les classes d'idioma amb professors natius. L'objectiu d'aquesta activitat és promoure la robòtica educativa, una disciplina que motiva als estudiants  perquè es familiaritzin des d'edats primerenques amb la tecnologia i la programació de manera interactiva.  
Els robots educatius ajuden a desenvolupar habilitats cognitives bàsiques com el pensament computacional, l'enginy i la creativitat en els participants per a crear múltiples aventures gràfiques.  
Durant els matins, realitzen les classes d'anglès i a les tardes, assisteixen a dinàmiques impartides per a dissenyar, construir i fer funcionar el seu propi robot, el qual haurà de resoldre diferents reptes que se li proposaran durant el curs.


 

06/04/2023
#aprendre anglès#aprender un idioma#beneficios de los campamentos#Campus Tecnológico#educacion y tiempo libre#tecnología